Το Τμήμα Περιβάλλοντος επιβεβαιώνει ακόμα μια παρανομία στον Δημόσιο Κήπο τονίζει το Κινήμα «ο Κήπος είναι δικός μας», που αντιτίθεται στις εργασίες που διεξάγει ο Δήμος Λεμεσού για τη δημιουργία νέων Παιδότοπων με μεγάλη χορηγία από ιδωτική εταιρεία.

Το Κίνημα παραθέτει επιστολή ημερομηνίας  2/11/2022 από το Τμήμα Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται ότι τα έργα στον Δημόσιο Κήπο είναι παράνομα σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018.

Προστίθεται πως το έργο εμπίπτει στον ορισμό του θεματικού πάρκου και με αυτό το δεδομένο θα έπρεπε να είχε προηγηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ποτέ δεν έγινε.

Οι οργανώσεις που μετέχουν στο Κίνημα δημοσιοποιούν επίσης επιστολή ημερομηνίας 1/11/2022 από το Τμήμα Δασών σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 4 διαφορετικές παρανομίες κάτω από τη δασική νομοθεσία για τις οποίες θα καταγγελθεί ο Δήμος Λεμεσού και ο εργολάβος του έργου στον Δημόσιο Κήπο.

Το Κίνημα επισημαίνει πως οι φάκελοι των υποθέσεων ακόμα ετοιμάζονται.

Επισυνάπτει δε και 2η επιστολή ημερημηνίας 27/10/2022 από το Τμήμα Δασών η οποία αναφέρει τα διορθωτικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στον Δημοτικό Κήπο για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα αιωνόβια δέντρα, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης εδαφοκάλυψης με πλαστικό και δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ο Δήμος δεν εξασφάλισε σχετική άδεια πριν την έναρξη των εργασιών.

Η ομάδα πολιτών “Ο ΚΗΠΟΣ ΕΝ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ” υπενθιμήζει και την προγραμματισμένη διαμαρτυρία στον Δημόσιο Κήπο το Σάββατο 5/11/2022, στις 4 απόγευμα, καθώς και ότι για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα του Δημόσιου Κήπου Λεμεσού ενημερώνει τις σελίδες “O ΚΗΠΟΣ ΕΝ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ” στο Facebook και το Instagram.