Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης για θέματα Covid 19 λειτουργεί το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, και ειδικότερα υπό τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει σήμερα η κυπριακή κοινωνία. Το Κέντρο θα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με τον Covid 19 και άπτονται των αρμοδιοτήτων του συνόλου της Κυβέρνησης.

Σκοπός του ΚΤΕ είναι να προσφέρει στο κοινό άμεση, έγκυρη και σφαιρική πληροφόρηση – γενικής φύσεως – αναφορικά στα μέτρα για διαχείριση της πανδημίας Covid19 (περιοριστικά μέτρα, διατάγματα, προγράμματα στήριξης, ταξιδιωτικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, υγειονομικά πρωτόκολλα για εργασιακούς χώρους κ.α.). Διευκρινίζεται ότι η χρήση του ΚΤΕ από το κοινό περιορίζεται σε θέματα σχετικά με την πανδημία.

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τις 08:00πμ μέχρι και τις 20:00μμ, Δευτέρα με Κυριακή, ως ακολούθως:

Από κυπριακό αριθμό: 1474
Από αριθμό εξωτερικού: +357 22 285757
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Σε περίπτωση που χρειάζονται επιπρόσθετες διευκρινήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα τυγχάνουν διαχείρισης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.