Εκ δια μέτρου αντίθετη είναι η θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικών για την παραχώρηση πολιτογραφήσεων στο πλαίσιο του Καζίνο και δεύτερης εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Κύπρο.

Ο Γενικός Ελεγκτής ανέλυσε στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα ευρήματα των δύο εκθέσεων του, που σχετίζονται με το πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων.

Στην πρώτη έκθεση, που σχετίζεται με το Καζίνο θέρετρο, ανέφερε ότι δόθηκαν 18 πολιτογραφήσεις με ενδεχόμενη παραπλάνηση του υπουργικού συμβουλίου και της Βουλής. Με βάση αξιόπιστα στοιχεία που αντλήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, το Κτηματολόγιο και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν φαίνεται, όπως είπε, ότι πληρούνταν τα κριτήρια για να δοθούν πολιτογραφήσεις με την επίκληση του δημόσιου συμφέροντος.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι οι πολιτογραφήσεις δόθηκαν αργότερα, ενώ δεν υπήρχε σχετική υποχρέωση με βάση τους όρους του συμβολαίου για κατασκευή του καζίνο. Έκανε λόγο για εμπλοκή στη διαδικασία δύο υπουργών, για την οποία πρέπει να δοθούν εξηγήσεις.

Στη δεύτερη έκθεση, που σχετίζεται με εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, ανέφερε ότι δόθηκαν 64 διαβατήρια χωρίς να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Σημείωσε ότι τα άτομα αυτά πολιτογραφήθηκαν παράνομα, αφού 37 από αυτά δεν εργοδοτούνταν από την εταιρεία. Πολλοί από αυτούς, μετά από έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, διαφάνηκε ότι αντί μόνιμων κατοικιών που είχαν δηλώσει, υπήρχαν χωράφια ή κτήρια που δεν ολοκληρώθηκαν.

Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διαφάνηκε ότι συνδέεται με εταιρεία συμφερόντων του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικου, παρέχοντάς της εργασία σε συγκεκριμένο κτήριο. Είπε ακόμα ότι ο κ. Χάσικος ήταν ο Υπουργός που είχε υποβάλει εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που εγκρίθηκε τελικά το 2014, για να δίδεται πολιτογράφηση και σε στελέχη εταιρειών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, ανέφερε ότι δεν μπορεί να καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία που ζητήθηκαν από τη Βουλή, τα οποία σχετίζονται με τα δικηγορικά γραφεία που εμπλέκονται στις πολιτογραφήσεις, μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα που επικαλείται την διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για συσκότιση από πλευράς της κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι θεωρεί πως οι τοποθετήσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη είναι άκρως πολιτικές και όχι τεχνοκρατικές, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά το Καζίνο, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι πρόκειται για επένδυση 600 εκατ. ευρώ που προσφέρει σε 700 άτομα θέσεις εργασίας και θα προσφέρει στο μέλλον 3 χιλ. θέσεις.

Σε ότι αφορά στη δεύτερη έκθεση, που σχετίζεται με εταιρεία, έκανε λόγο για στοχοποίηση του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικου, καθώς για εμπλοκή εταιρείας συμφερόντων του πρέπει να παρουσιαστούν τεκμήρια, διαφορετικά θα είναι εκτεθειμένος ο Γενικός Ελεγκτής.

Διερωτήθηκε δε γιατί δεν κινήθηκαν ανάλογες διαδικασίες το 2016 όταν έγινε έλεγχος στο Υπουργείο, με τον Γενικό Ελεγκτή να απαντά ότι με τα στοιχεία που αντλήθηκαν τότε, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχε κάτι προς διερεύνηση.

Ο κ. Νουρής ανέφερε πως η συγκεκριμένη εταιρεία που εμπλέκεται στη δεύτερη έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, έχει προσφέρει μέχρι σήμερα 800 εκατ. στην οικονομία και εργοδοτεί 700 άτομα.

Δημήτρης Στρατής