Με την ένταξη των εξειδικευμένων φαρμάκων που χορηγούνται για συγκεκριμένες θεραπείες χρόνιων ασθενών στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, καταργείται η ειδική ρύθμιση που είχε δοθεί με Υπουργική Απόφαση (ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2019) για συνταγογράφηση των φαρμάκων από Ειδικούς Ιατρούς μη συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι, με την απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε παραχωρήσει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες ειδικότητες μη συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ Ειδικών Ιατρών (Ογκολογίας, Ρευματολογίας, Νευρολογίας, Γαστρεντερολογίας και Ψυχιατρικής) να συνταγογραφούν φάρμακα για δικαιούχους του δημοσίου. Οι συνταγές για τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα μπορούσαν να εκδίδονται είτε από συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ ιατρούς, είτε ιδιώτες Ειδικούς Ιατρούς που δεν έχουν ενταχθεί στο Σύστημα και εκτελούνταν από τις θυρίδες των φαρμακείων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ).

Με την ένταξη των εξειδικευμένων φαρμάκων στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, τα φάρμακα αυτά, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, θα συνταγογραφούνται μόνο από συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ Ειδικούς Ιατρούς των ειδικοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.

Ωστόσο, επειδή με τον τερματισμό της εν λόγω διευθέτησης πιθανόν να προκληθεί ταλαιπωρία στους ασθενείς που διαθέτουν συνταγές οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από τις 31 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της εν λόγω ρύθμισης και θέλοντας να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την απαραίτητη φαρμακευτική τους θεραπεία, αποφασίστηκε όπως δοθεί παράταση για την εκτέλεση των συγκεκριμένων συνταγών.

Συνεπώς, συνταγές που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020 από μη συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ Ειδικούς Ιατρούς Ογκολογίας, Ρευματολογίας, Νευρολογίας, Γαστρεντερολογίας και Ψυχιατρικής, θα εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο από τις θυρίδες των φαρμακείων του ΟΚΥπΥ, του ΙΝΓΚ και του ΟΚΤΚ, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Επιπρόσθετα, για την απρόσκοπτη χορήγηση των φαρμάκων στους ήδη δικαιούχους ασθενείς και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ασθενών, οι μη συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ Ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν συνταγές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, για κάλυψη αναγκών μέχρι έναν μήνα και εκτέλεση της συνταγής μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι νέα αιτήματα ασθενών δεν θα εξετάζονται και οι ασθενείς προτρέπονται να εξασφαλίσουν νέα συνταγή από Ιατρό συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, τα φάρμακα δεν θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ και το κόστος τους θα επιβαρύνει τους ίδιους τους ασθενείς.