Κατακυρώθηκε από το Συμβούλιο Προφορών του Υπουργείου Μεταφορών το έργο της τοπιοτέχνησης των χώρων πρασίνου του κάθετου αυτοκινητόδρομου της Λεμεσού, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το Κανάλι 6 και εκτός απροόπτου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης του.

Όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα Τμήματος Δημοσίων Έργων, υποβλήθηκαν δύο προσφορές, η μία για 994 χιλιάδες και η άλλη για 1 εκατομμύριο 246 χιλιάδες, εκ των οποίων έχει επιλεγεί η φθηνότερη.

Εντός των ημερών θα ενημερωθούν δια επιστολών οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες και μετα την πάροδο των προβλεπόμενων ημερών για σκοπούς υποβολής ενστάσεων στην Αναθεωρητική Αρχη Προσφορών, θα κληθεί ο επιτυχόντας να παράσχει τα αναγκαία πιστοποιητικά και να υπογράψει τη σύμβαση.

Ο διαγωνισμός για προμήθεια και φύτευση θάμνων και δέντρων, εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και για την συντήρηση και τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου του Κάθετου αυτοκινητόδρομου της Λεμεσού, προκηρύχθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στις 13 Απριλίου του 2023, μετά την παρέλευση 10 και πλέον χρόνων από την παράδοση του έργου.

Οι χώροι πρασίνου περιλαμβάνουν τις κεντρικές νησίδες, τις λωρίδες πρασίνου και τους έξι κυκλικούς κόμβους κατά μήκος του δρόμου, από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Νίκαιας με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Κάθετου Δρόμου με τον Παράλληλο Δρόμο, γνωστό ως κόμβο του Lady’s Mile, παρά το λιμάνι Λεμεσού.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι €1.045.000. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διάρκεια εκτέλεση του έργου θα είναι 5 μήνες.

Ως γνωστό μετά από χρόνια συζητήσεων και διαφωνιών μεταξύ των Δήμων Λεμεσού, Πολεμιδιών και των αρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών, επι θητείας της Βασιλικής Αναστασιάδου στο Υπουργείο Μεταφορών, βρέθηκε η χρυσή τομή για την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου. Η διευθέτηση προβλέπει την ανάληψη από το Υπουργείο Μεταφορών του έργου της τοπιοτέχνησης και των δύο πρώτων χρόνων της συντήρησης του πρασίνου και κατόπιν η ευθύνη θα περάσει στα χέρια των δύο τοπικών αρχών.

Παράλληλα, θα δοθεί στους δύο δήμους χορηγία που θα καλύπτει το 100% των εξόδων της συντήρησης του πρασίνου καθώς και ένα επιπρόσθετο κονδύλι για τα διοικητικά έξοδα των δήμων, που περιλαμβάνουν και την επίβλεψη του εργολάβου που θα αναλάβει τη συντήρηση του πρασίνου.