Με 370 ψήφους υπέρ, 199 κατά και 46 αποχές το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμούς για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από κτήρια. Στόχος από το 2030 τα νέα κτήρια να καταγράφουν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως επίσης να ανακαινιστούν περισσότερα κτήρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, καθώς και να παρέχονται καλύτερες πληροφορίες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Ο ορίζοντας του 2030 αφορά όλα τα νέα κτήρια, με εξαίρεση τα νέα κτήρια που στεγάζουν ή ανήκουν σε δημόσιες αρχές, για τα οποία ορίζεται ως προθεσμία το 2028. Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι τόσο τα δημόσια και μη οικιστικά κτήρια, όσο και οι κατοικίες, θα πρέπει μέχρι το 2030 να είναι εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις κατοικίες, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα για να μειώσουν τη μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 16% μέχρι το 2030 και κατά τουλάχιστον 20‑22% μέχρι το 2035.

Από την άλλη, όσον αφορά τα μη οικιστικά κτήρια, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και να εξασφαλίσουν ότι έως το 2030 θα ανακαινιστεί το 16% και έως το 2033 το 26% των μη οικιστικών κτιρίων με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση.

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στοχεύει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα της ΕΕ έως το 2030 και να καταστήσει τον τομέα κλιματικά ουδέτερο έως το 2050.