Θεωρούμε όλοι ότι θα πρέπει να γίνουν τέτοιες ρυθμίσεις και τέτοιες προσαρμογές ώστε να μην υπάρχουν απότομές μεταβολές στην τιμή αλλά επίσης να μην καταστεί το κόστος ενός βασικού αγαθού όπως είναι η ύδρευση δυσβάστακτο, για κάποιες ορεινές περιοχές, οι οποίες δεν είναι ούτε προνομιούχες και ούτε ενδεχομένως να έχουν το εισόδημα που έχουμε εμείς στις πόλεις.

Αυτό ανέφερε στην εκπομπή του σταθμού μας ο Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Ηρακλής Αχνιώτης, σε σχέση με τη δημιουργία Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Αχνιώτης συμπλήρωσε ότι όλες οι αρμοδιότητες σε σχέση με την ύδρευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών που ασχολούνται σήμερα με την ύδρευση θα περιέλθουν στην κυριότητα του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη και να κατασκευάζει δίκτυα υδροδότησης.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ και Διαχειριστής Έργου δημιουργίας Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ανέφερε ότι οι αρμοδιότητες που υπάρχουν τώρα στα συμβούλια αποχέτευσης που είναι η συλλογή λυμάτων από τις αστικές περιοχές, η μεταφορά τους στα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων και η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού, θα εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά θα μεταφερθούν στον νέο οργανισμό.