Αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα έργα επιδιόρθωσης και επαναλειτουργίας των εξωτερικών αθλητικών χώρων του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου και στην περιοχή «Ντεκ» που βρίσκεται μπροστά από το ΓΣΟ στην οποία θα διεξάγονται αθλητικές δραστηριότητες, ανέφερε στο Κανάλι 6 ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης ο οποίος προέδρευσε της διαχειριστικής επιτροπής του αθλητικού κέντρου.

Όπως σημείωσε ο κ. Νικολαΐδης, ενόψει της πρώτης σύβασης για το έργο θα γίνει μια περίφραξη στην οποία θα τοποθετηθούν εικόνες από αθλητικά γεγονότα που σημειώθηκαν στο ΓΣΟ και θα λειτουργεί ως υπαίθριο μουσείο.

Ο δήμαρχος Λεμεσού ,ανέφερε ότι το δεύτερο συμβόλαιο αφορά μακροπρόθεσμα έργα τα οποία περιλαμβάνουν κτηριακές αναβαθμίσεις του ΓΣΟ, προσθέτοντας ότι θα κτιστούν δύο επιπρόσθετες αίθουσες για γυμναστική και άσκηση σε εσωτερικούς χώρους για το ΤΕΠΑΚν ενώ στο δυτικό άκρο του κέντρου θα κτιστεί το μουσείο αθλητικής ιστορίας του ΓΣΟ .

Στόχος όπως ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, είναι να αρχίζουν άμεσα οι αθλητικές εργασίες για να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό οι αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και να ξεκινήσουν άμεσα και οι μακροπρόθεσμες εργασίες με της κτηριακές προσθήκες.