Η παραλλαγή Δέλτα επικρατεί πλήρως στην κοινότητα, όπως αποδεικνύεται στα τα δείγματα που στάληκαν στο εξωτερικό από το Υπουργείο Υγείας για αλληλούχιση για την περίοδο 5 -18 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας έχει λάβει ενημέρωση για τα αποτελέσματα αλληλούχισης στελεχών του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα θετικών ατόμων, που είχαν σταλεί για διεκπεραίωση σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού μέσω του προγράμματος του ECDC.

 Συγκεκριμένα, η αλληλούχιση ήταν επιτυχής και ανιχνεύθηκε η παραλλαγή του ιού σε 74 δείγματα.

Η ανάλυση αφορά δείγματα από όλες τις επαρχίες, με ημερομηνίες δειγματοληψίας από τις 5 μέχρι τις 18 Ιουλίου.