Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως, δεδομένου ότι διατίθενται πλέον σε συνεχή βάση ραντεβού για εμβολιασμό μέσω της Πύλης Εμβολιασμού, για όλα τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, επικαιροποιήθηκε η διαδικασία για τον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού, ως ακολούθως:

Επαναπρογραμματισμός ραντεβού για χορήγηση 1ης δόσης: Σε περίπτωση που πολίτης επιθυμεί να μεταθέσει χρονικά ραντεβού χορήγησης της 1ης δόσης, θα πρέπει να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο 1474, όπου μπορεί να ακυρώσει το ραντεβού του. Αφού ακυρωθεί το ραντεβού μέσω του 1474, ο πολίτης δύναται να προχωρήσει εκ νέου σε προγραμματισμό καινούργιου ραντεβού μέσω της Πύλης Εμβολιασμού.

Επαναπρογραμματισμός ραντεβού για χορήγηση 2ης δόσης: Για επαναπρογραμματισμό ραντεβού λόγω σοβαρού κωλύματος, οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν πλήρως συμπληρωμένα τα πιο κάτω στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]:

Ονοματεπώνυμο
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία και ώρα του ραντεβού
Εμβολιαστικό Κέντρο
Είδος εμβολίου
Αρ. Τηλεφώνου επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο, καθώς δυνατό να αποσταλεί μήνυμα)
Λόγος που ζητείται αλλαγή του ραντεβού (π.χ. κρούσμα κορωνοϊού, στενή επαφή κρούσματος, κοκ)
Πότε είναι επιθυμητός ο επαναπρογραμματισμός
Τα αιτήματα για επαπρογραμματισμό που αφορούν ραντεβού για χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου, θα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Υπουργείο Υγείας και οι αιτητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για το νέο ραντεβού που θα τους οριστεί για τη χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου.

Απώτερος σκοπός των πιο πάνω, είναι η διευκόλυνση του κοινού και η βελτίωση της πρόσβασης στα εμβόλια, καθώς ως έχει επανειλημμένα διατυπωθεί, οι εμβολιασμοί είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της πανδημίας.