Η Μητρόπολη Λεμεσού, σε σημερινή ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους του Μητροπολίτη για να παρακαμφθεί η οποιαδήποτε προϋπόθεση του νόμου ή οποιαδήποτε διαδικασία, σχετικά με αίτηση προσώπου για πολιτογράφηση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μητρόπολης, ο αιτητής, που είναι πρόσωπο άνω των 85 ετών, είναι ορθόδοξος χριστιανός με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και είχε βοηθήσει στο παρελθόν τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιόχειας και ανήγειρε στη Λεμεσό, πριν την εκλογή του νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, δύο εκκλησίες, πέραν του άλλου σημαντικού φιλανθρωπικού έργου του.

Ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη της Μητρόπολης Λεμεσού οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα του αιτητή, επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην οποία προστίθεται ότι η Μητρόπολη Λεμεσού, αλλά και ο ίδιος ο Μητροπολίτης, ουδέποτε είχαν οποιεσδήποτε εμπορικής φύσεως συναλλαγές με τον εν λόγω αιτητή.

Η σύσταση του συγκεκριμένου προσώπου έγινε λαμβανομένων υπόψη όλων των προαναφερμένων και με την προϋπόθεση ότι ο αιτητής πληρούσε όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια του νόμου και η αίτησή του ήταν καθόλα σύννομη, αναφέρει η Μητρόπολη.