Την προσθήκη της παραβίασης περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των εγκλημάτων που αναγνωρίζονται ως τέτοια από κοινού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει η Κομισιόν, μαζί με ενίσχυση των κανόνων που αφορούν τη δέσμευση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καλύτερης εφαρμογής μεταξύ άλλων και των κυρώσεων που αφορούν τους υπεύθυνους της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στην πρόταση που παρουσίασαν την Τετάρτη μετά την ολοκλήρωση του Κολεγίου των Επιτρόπων ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς και οι Επίτροποι Δικαιοσύνης Ντιντιέρ Ρέιντερς και Εσωτερικών Ίλβα Γιόχανσον, προβλέπεται η διαμόρφωση κοινών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την παραβίαση των κυρώσεων και την τιμωρία της.

Επίσης, προτείνεται οδηγία η οποία θα εκσυγχρονίζει τους κανόνες της ΕΕ για τη δέσμευση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Όπως εξήγησε ο κ. Ρέιντερς σε δήλωσή του, σήμερα «η απόκλιση στους ορισμούς των εγκλημάτων και των κυρώσεων όσον αφορά την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε ατιμωρησία» και γι αυτό «πρέπει να κλείσουμε τα παραθυράκι και να δώσουμε στις δικαστικές αρχές τα απαραίτητα εργαλεία».

Οι προτάσεις, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας εργασίας «Freeze and Seize» («Δέσμευση και κατάσχεση») της Κομισιόν για συντονισμό των κρατών μελών μεταξύ τους αλλά και της ΕΕ με τους εταίρους της στους G7, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο.

Ειδικότερα, η πρώτη πρόταση της Κομισιόν αφορά την προσθήκη της παραβίασης περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των εγκλημάτων σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διαμορφωθούν κοινοί βασικοί κανόνες που να διευκολύνουν τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία τέτοιων παραβιάσεων.

Όπως αναφέρεται, η παραβίαση κυρώσεων εμπίπτει στα κριτήρια για να θεωρηθεί κοινό έγκλημα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς θεωρείται έγκλημα στην πλειοψηφία των κρατών μελών, απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και έχει ξεκάθαρη διασυνοριακή διάσταση που απαιτεί ομοιόμορφη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πρόταση περιέχεται και προσχέδιο μιας πιθανής μελλοντικής οδηγίας στην οποία ορίζεται πιο συγκεκριμένα τι αποτελεί παραβίαση κυρώσεων: η εμπλοκή σε ενέργειες που έχουν ως στόχο να προσπεράσουν τα μέτρα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο όπως η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, το μη πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται από κυρώσεις ή η εμπλοκή σε εμπόριο που απαγορεύεται βάσει των περιοριστικών μέτρων.

Η δεύτερη πρόταση αφορά την θέσπιση κανόνων που να διέπουν τη δέσμευση και κατάσχεση, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

– την προσθήκη στις αρμοδιότητες των γραφείων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων των αρμοδιοτήτων για ταχύ εντοπισμό και ταυτοποίηση περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα – οι αρμοδιότητες αυτές θα αφορούν και περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν εγκληματικών πράξεων, μεταξύ άλλων μέσω της επείγουσας δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων όταν υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης τους,

– την επέκταση των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να κατασχεθούν σε περιουσιακά στοιχεία που αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο εγκλημάτων, που θα συμπεριλαμβάνει και την παραβίασης περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, μόλις εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για τη διεύρυνση του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ και

– τη δημιουργία γραφείων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία δεν χάνουν την αξία τους, επιτρέποντας έτσι την πώληση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν εύκολα να χάσουν από την αξία τους ή που θα ήταν δαπανηρό να διατηρηθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ