Η Κίνα αναμένεται να εγκρίνει την επικύρωση της Σύμβασης για την Καταναγκαστική Εργασία, (1930, Αριθ. 29) και τη Σύμβαση για την Κατάργηση της Καταναγκαστικής Εργασίας, (1957, Αρ. 105), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Όπως αναφέρει η Διεθνής Οργάνωση, η επικύρωση αυτών των δύο συμβάσεων, που ταξινομούνται ως Θεμελιώδεις Συμβάσεις, θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό Συμβάσεων της ILO που επικυρώθηκαν από την Κίνα σε 28, συμπεριλαμβανομένων έξι από τις οκτώ Θεμελιώδεις Συμβάσεις.

Με την έγκριση αυτών των επικυρώσεων, η Κίνα ενισχύει τη δέσμευσή της να εξαλείψει όλες τις μορφές καταναγκαστικής εργασίας εντός της δικαιοδοσίας της, να υλοποιήσει συνθήκες ελεύθερης εργασίας για τα 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους της και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα της ILO στην εργασία.

Η Σύμβαση αριθ. 29 απαγορεύει τη χρήση της καταναγκαστικής εργασίας σε όλες τις μορφές της και απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να τιμωρούν τις πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας ως ποινικά αδικήματα. Αυτή η πράξη συμπληρώνεται από τη Σύμβαση αριθ. 105, η οποία ζητά συγκεκριμένα την άμεση κατάργηση της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1. Αυτές οι Συμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Κίνα ένα χρόνο μετά την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσής τους στην ILO.

Ο Γενικός Διευθυντής της ILO, Guy Ryder, δήλωσε: «Χαιρετίζω την επικύρωση από την Κίνα αυτών των δύο Θεμελιωδών Συμβάσεων της ILO για την καταναγκαστική εργασία. Η κίνηση καταδεικνύει την ισχυρή υποστήριξη της Κίνας για τις αξίες της ILO και αντανακλά τη δέσμευσή της να προστατεύσει κάθε γυναίκα ή άνδρα εργαζόμενο από τον εγκλωβισμό σε πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, που δεν έχουν θέση ούτε δικαιολογία στον σημερινό κόσμο. Αυτό είναι ένα ορόσημο στον δρόμο προς την καθολική επικύρωση των Συμβάσεων για την καταναγκαστική εργασία και την υλοποίηση του Στόχου 8 για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

«Περιμένω ότι οι επικυρώσεις θα δημιουργήσουν ανανεωμένη ώθηση και περαιτέρω προσπάθειες από την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους στην Κίνα για τη στήριξη της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης και της αξιοπρεπούς εργασίας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, σύμφωνα με την Εκατονταετή Διακήρυξη της ILO για το μέλλον της Εργασίας”, πρόσθεσε.

Η ILO αναφέρει ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους της Κίνας για την πλήρη εφαρμογή αυτών των δύο Συμβάσεων και την πλήρη υλοποίηση των αρχών της Διακήρυξής της για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες εκτιμήσεις, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αναγκάζονται να εργάζονται υπό απειλή ή εξαναγκασμό. Πολλοί άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι επλήγησαν σκληρά από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, έχουν γίνει πιο ευάλωτοι στην παγίδευση σε καταναγκαστική εργασία.

Υπάρχουν οκτώ Θεμελιώδεις Συμβάσεις της ILO που καλύπτουν τέσσερις βασικές αρχές: καταναγκαστική εργασία, παιδική εργασία, διακρίσεις και ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές διαπραγματεύσεις. Όλα τα κράτη μέλη της ILO αναμένεται να σέβονται και να προωθούν αυτές τις αρχές και δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν έχουν επικυρώσει ή όχι τις σχετικές Συμβάσεις.