Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, Επίτροπος στην Ερευνητική Επιτροπή που διορίσθηκε με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι και την 17η Αυγούστου 2020, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Επιτρόπου, Κώστα Παμπαλλή.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα, έπειτα “από την επιστολή παραίτησης, για προσωπικούς λόγους, του κ. Κώστα Παμπαλλή, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2020, από τη θέση του Επιτρόπου της Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι και την 17η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, αποφάσισα όπως στη θέση του διορίσω την κ. Δήμητρα Καλογήρου, Πρόεδρο της Επιτρoπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου”.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, ο νενομισμένος όρκος της κ. Καλογήρου ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας θα δοθεί αμέσως μετά από τη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.