Ενημέρωση για τις τοπικές αρχές της περιοχής, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, σχετικά με το δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών που σχεδιάστηκε στις κοινότητες Σούνι, Ζανακιά, Κυβίδες, Σωτήρα, Ερήμη, Επισκοπή, Άγιος Αβρόσιος, Άγιος Θεράπων, Λόφου και Βουνί οργάνωσε σήμερα (17/10) η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, στο χωριό Βουνί.

Ο πρόεδρος της ΕΤΑΛ Τώνης Αντωνίου τόνισε πως αυτές οι διαδρομές προσθέτουν στο ποιοτικό τουριστικό πακέτο που προφέρει η ευρύτερη Λεμεσός και συμβαδίζουν και με τις πολιτικές που προωθεί το υφυπουργείο τουρισμού.

Η ΕΤΑΛ συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014- 2020.

Οι διαδρομές είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου όπου η πληροφόρηση περιλαμβάνει χάρτη, περιγραφή της διαδρομής, βαθμό δυσκολίας, και άλλα στοιχεία χρήσιμα για τον ποδηλάτη. Επιπρόσθετα, οι διαδρομές θα σηματοδοτηθούν και θα τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για στάθμευση και συντήρηση ποδηλάτου (τρόμπα για φούσκωμα λάστιχου, εργαλεία, κα).

Στόχος της ενημέρωσης-κατάρτισης είναι η προβολή και διάδοση του νέου ποδηλατικού δικτύου στις συγκεκριμένες κοινότητες και η αξιοποίηση τους για προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή με το συνεπακόλουθο όφελος για την τοπική οικονομία.

Ευρύτερος στοχος του έργου είναι η ανάδειξη των Κυπριακών τοπίων και της Κυπριακής φύσης, η αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος στον ποδηλατικό τουρισμό, η προσέλκυση ποδηλατικού τουρισμού από την Κύπρο και το εξωτερικό στην περιοχή παρέμβασης σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, η γνωριμία του ποδηλάτη με κοινότητες της υπαίθρου και η ενίσχυση και εμπλοκή των μικροεπιχειρήσεων της υπαίθρου.

Εμπλεκόμενοι εταίροι στο έργο είναι η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, η εταιρεία Activate Cyprus και ο Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού.  Το έργο στηρίζεται από τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του δικτύου.