Η Κύπρος πλησιάζει τον στόχο του 70% της εμβολιαστικής κάλυψης, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα για τους εμβολιασμούς, μέχρι τις 9 Αυγούστου το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων, ηλικίας 19 ετών και άνω, άγγιξε το 68,5%. 

Το ποσοστό των ενήλικων ατόμων που εμβολιάστηκαν τουλάχιστον με την 1η δόση, είναι 75,8%.

Η εμβολιαστική κάλυψη στα άτομα 16-17 ετών έφτασε στο 30,9% με τουλάχιστον την 1η δόση και το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι στο 19,3%.

Στα μικρότερα παιδιά, των οποίων ο εμβολιασμός άρχισε στις 2 Αυγούστου, το ποσοστό είναι στο 6,1% με την 1η δόση.