Με καθυστέρηση 21 μηνών παραλήφθηκε τελικά, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ), το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές, αξίας €1.202.714+ΦΠΑ και διάρκειας εκτέλεσης μόλις 16 εβδομάδων, λόγω των αποκλίσεων που παρουσίαζε το σύστημα, κατά την παραλαβή του, καθώς και «λόγω κακής διαχείρισης της σύμβασης εκ μέρους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ)».

Σε ειδική έκθεση για το Τμήμα ΗΜΥ η ΕΥ αναφέρει επίσης πως μόλις 16 μήνες μετά την παραλαβή του, προέκυψε ανάγκη αναβάθμισής του, με επιπρόσθετο κόστος €741.596 + ΦΠΑ, η οποία, «παρόλο ότι αφορούσε σε σημαντική παράμετρο που επηρέαζε την αποτελεσματικότητα του συστήματος και απτόταν σημαντικών θεμάτων ασφάλειας, ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσής της παρήλθε, χωρίς να είχε εκτελεστεί μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης».

Προσθέτει πως μετά τον τερματισμό της σύμβασης για την εγκατάσταση συστήματος φωτοεπισήμανσης το 2007, υπογράφτηκε νέα σύμβαση 13 χρόνια μετά, χρόνος υπερβολικά μεγάλος, όπως τονίζει, «ιδίως για ένα σύστημα το οποίο θεωρείται από τον χρήστη του (Αστυνομία) υψίστης σημασίας για την οδική ασφάλεια, ενώ οι σχετικές νομοθεσίες εφαρμογής του ψηφίστηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης».

Επιπλέον, η ΕΥ αναφέρει ότι τον Οκτώβριο του 2015, το Τμήμα ΗΜΥ αγόρασε δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα για το συνολικό ποσό των €44.660+ΦΠΑ, τα οποία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, 6 χρόνια σχεδόν μετά την αγορά τους, είχαν διανύσει μόλις 8.300 και 8.400 χιλιόμετρα, αντίστοιχα, «γεγονός που δεν επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην Κύπρο και τη συνεπακόλουθη ευαισθητοποίηση των πολιτών, που ήταν και ο σκοπός της αγοράς και χρήσης τους από το Δημόσιο, ενώ δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς η επένδυση που έγινε σε οχήματα με αυξημένο κόστος, έναντι των συμβατικών».

Επίσης, αναφέρει ότι το 2004, το Τμήμα ΗΜΥ αγόρασε αποτεφρωτήρες για τους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, για την καύση των αποβλήτων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των αεροπλάνων, έναντι συνολικού κόστους €2.299.273, οι οποίοι ωστόσο “δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσουν, λόγω της μη εξασφάλισης των απαραίτητων προς τούτο αδειών”.

“Ενώ είχε καταχωρηθεί προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ), κατά της προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης σε κρατικά νοσοκομεία, το Τμήμα ΗΜΥ προχώρησε στην αποσφράγιση της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε”, αναφέρει και προσθέτει πως “ένα χρόνο αργότερα, το Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ) απέρριψε την προσφορά, η οποία ήταν κατά 81,7% ψηλότερη της εκτίμησης δαπάνης, αφού ο προσφοροδότης δεν είχε ανανεώσει την εγγυητική συμμετοχής του”.

Σύμφωνα με την ΕΥ, ενώ το ΣΠ είχε κατακυρώσει διαγωνισμό για τη συντήρηση ανελκυστήρων τον Οκτώβριο του 2020, ο επιτυχών οικονομικός φορέας απέτυχε να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, παρόλο ότι το Τμήμα του παραχώρησε δύο παρατάσεις, με αποτέλεσμα να λήξει η ισχύς των προσφορών.

Έξι μήνες αργότερα, το ΣΠ ακύρωσε τον υπό αναφορά διαγωνισμό, χωρίς κυρώσεις στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αφού δεν φρόντισε το Τμήμα να διατηρήσει, ως όφειλε, σε ισχύ τις προσφορές, προσθέτει.

Εξάλλου, η ΕΥ αναφέρει ότι η σύμβαση 5-ετούς προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικών σειρήνων της Πολιτικής Άμυνας, καθυστέρησε 11 μήνες για να υπογραφτεί και ανέρχεται σε €444.000+ΦΠΑ.

Προσθέτει ότι κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Ιουλίου 2020, που δεν υπήρχε σύμβαση, δαπανήθηκε για την εν λόγω συντήρηση ποσό ύψους €20.655+ΦΠΑ, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με τη λογικότητα του συνολικού ποσού της σύμβασης της πενταετούς συντήρησης του.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΥ, παρόλο ότι η Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου έθεσε την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου συστήματος κλήσης νοσοκόμων και κονσόλων νοσηλείας ως έργο υψίστης προτεραιότητας με εγκεκριμένο Κονδύλι ύψους €550.000 στον Προϋπολογισμό του 2019, τελικά η σύμβαση υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2021 για το ποσό των €525.462+ΦΠΑ, λόγω του ότι το Τμήμα ΗΜΥ αδυνατούσε να υλοποιήσει το έργο εντός του 2019, επικαλούμενο υποστελέχωσή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ