Σε συνέχεια των τελευταίων ανακοινώσεων της κυβέρνησης, η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει τα ακόλουθα μέτρα για το κοινό:

  • Το κοινό παρακαλείται όπως επισκέπτεται την Υπηρεσία Ασύλου μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Όλες οι προγραμματιζόμενες συνεντεύξεις αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως.
  • Σε περίπτωση που χρειάζονται κάποια πληροφορία χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας, να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα 22445245, 22445265 και 22451756.
  • Σε περίπτωση που παρουσιάζουν οποιαδήποτε συμπτώματα του κορωνοϊού, να αποφεύγουν τη μετάβασή τους στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου και να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως καθορίζονται στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

«Καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης, ζητούμε την κατανόηση του κοινού για πιθανή ταλαιπωρία λόγω της έκτακτης ανάγκης και της αναγκαστικής απουσίας μεγάλου αριθμού προσωπικού», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας.