Το ενδεχόμενο δημιουργίας διαδημοτικής εταιρείας για την δημιουργία και διαχείριση του νέου κοιμητηρίου της ευρύτερης Λεμεσού εξετάζει το Συμβούλιο των δημάρχων της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας σε πρόσφατη συνεδρία του Συμβουλίου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε οικονομική μελέτη από ελεγκτικό οίκο για το κοιμητήριο, ο Δήμαρχος Γερμασόγειας Κυριάκος Ξυδιάς, εξέφρασε τη θέση ότι από τη μελέτη προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι δήμοι θα πρέπει να  προχωρήσουν οι ίδιοι και όχι να ανατεθεί η ανάπτυξη του κοιμητηρίου με τη μέθοδο του BOT, όπως είχε αποφασιστεί παλαιότερα.

Τη θέση αυτή υποστήριξε και ο Δήμαρχος Ύψωνα Παντελής Γεωργίου.

Τελικά αποφασίστηκε να κληθεί ο Ελεγκτικός Οίκος σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου των Δημάρχων προκειμένου να επεξηγήσει τα δεδομένα της μελέτης, προτού ληφθεί τελική απόφαση από το Συμβούλιο.

Να σημειωθεί πως ακόμη εκκρεμεί και η διαδικασία απαλλοτρίωσης του τεμαχίου για το κοιμητήριο.

Αύριο είναι ορισμένη διαδικτυακή συνεδρία του συμβουλίου των Δημάρχων και ενδέχεται να ασχοληθεί με το θέμα.

Ως γνωστό το Συμβούλιο των Δημάρχων της Λεμεσού κατέληξε ομόφωνα παλαιότερα, για τη δημιουργία νέου περιφερειακού κοιμητηρίου σε συγκεκριμένο τεμάχιο στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών το κόστος για την απαλλοτροίωση του οποίου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επικύρωσης της καταλληλότητα του χώρου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η παλαιότερη απόφαση ήταν όπως η δημιουργία των υποδομών και διαχείριση του κοιμητηρίου  να ανατεθεί με τη μέθοδο του BOT σε στρατηγικό συνεργάτη.

Οι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού αποφάσισαν όπως επιβάλουν φορολογία, αναφορικά με την δημιουργία του νέου κοιμητηρίου.

Μετά από μελέτη αποφασίστηκε όπως το ύψος της φορολογίας ανέλθει στα ογδόντα ευρώ (€80) ανά νοικοκυριό πληρωτέο σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες δόσεις των είκοσι ευρώ (€20) εκάστη, ξεκινώντας από το έτος 2022.

Η φορολογία αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων της Μείζονος Λεμεσού, ανεξαρτήτως θρησκείας, υπηκοότητας ή καταγωγής, εφόσον αποφασίστηκε ότι το νέο κοιμητήριο θα είναι προς χρήση όλων.

Σε δύο χρόνια θα πρέπει να είναι έτοιμο το νέο κοιμητήριο, διότι μέχρι τότε αυτό της Σφαλαγγιώτισσας θα είναι υπερπλήρες.