Δημοσιεύεται μεν, χωρίς άμεση εφαρμογή δε, το τοπικό σχέδιο Ακάμα σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι που σημαίνει ότι η «καυτή» πατάτα της διαχείρισης φυσικού πλούτου του Ακάμα, μεταφέρεται στην επόμενη κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε με το πέρας της σημερινής τελευταίας συνεδρίας του απερχόμενου Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, μετά την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου από το Πολεοδομικό Συμβούλιο, διαφαίνεται ότι έχει επιτευχθεί η ικανοποίηση των στρατηγικών στόχων που αφορούν στην προστασία και διαχείριση της φύσης και του περιβάλλοντος, ωστόσο δεν έγινε κατορθωτό να ικανοποιηθούν στον ίδιο βαθμό, οι υπόλοιποι στόχοι που αφορούν στην οικονομική και κοινωνική πτυχή του σχεδίου ανάπτυξης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να δημοσιεύσει το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα με εξάμηνη αναστολή της εφαρμογής των προνοιών του, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, ώστε να εξεταστεί περεταίρω η δυνατότητα της ικανοποίησης αιτημάτων που σχετίζονται με οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Όπως δήλωσε ο κ. Νουρής, σε αυτούς τους έξι μήνες θα ισχύσει η Λευκή Ζώνη και αναμένεται αφού αξιολογηθούν τα δεδομένα, να εκπονηθούν μελέτες που θα συγκεκριμενοποιήσουν μέτρα και δράσεις προς ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών στόχων. Κυβερνητική πηγή ανέφερε στον Σταθμό μας ότι με την δημοσίευση του σχεδίου, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν ουσιώδεις όροι του σχεδίου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών γης στον Ακάμα, Σάββας Χατζημηνάς, ερμηνεύοντας την απόφαση αυτή, σημείωσε ότι στόχος είναι να δοθεί χρόνος στην νέα κυβέρνηση να συζητήσει με τους ιδιοκτήτες γης και τους κοινοτάρχες, τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Πάντως η απόφαση αυτή φαίνεται ότι ικανοποίησε τους λατόμους της Πάφου που προέβησαν το πρωί σε δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας, κλείνοντας τους δρόμους γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο με 55 βαρέα οχήματα. Οι σκυροποιοί που διαμαρτυρήθηκαν επειδή το τοπικό σχεδιο Ακαμα δεν περιλαμβάνει νέα λατομική ζώνη στην Ανδρολύκου, αμέσως μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης αποχώρησαν από το Προεδρικό Μέγαρο.

 

Παράταση για άλλους δύο μήνες στην επιδότηση για το ρεύμα

Εγκρίθηκε σήμερα παράταση του μέτρου επιδότησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων για δύο πρόσθετους μήνες.

Συγκεκριμένα η επιδότηση θα συνεχιστεί για τις τιμολογήσεις Μαρτίου και Απριλίου που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για τον Κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, μέγιστου συνολικού ύψους 7 εκατ. Ευρώ, η οποία θα δοθεί από τον ΚΟΑΠ.

Τέλος το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε άδεια άνευ απολαβών για λόγους δημόσιου συμφέροντος για την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, κατόπιν αιτήματος της ίδιας. Η άδεια θα ισχύσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους κατά το οποίο η κ. Καρσερά δεν θα εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δυο λόγοι που οδήγησαν στο αίτημα και στην έγκριση του, αφορούν στην προσαρμογή στα καθήκοντα της Πρώτης Κυρίας αλλά και στο γεγονός ότι θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια, στα παιδιά της.