Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, ενημέρωσε σήμερα την Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα ευθύνης του Υφυπουργείου του.
Εξήγησε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αρχίσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση πριν από τη νέα τουριστική χρονιά και το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ανακοίνωσε ακόμα, ότι αρκετές εταιρείες, κυρίως από Κύπρο και Ελλάδα αλλά και από τον Ευρωπαϊκό χώρο έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την προοπτική της σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας δια θαλάσσης.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δημητριάδη, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών για κατοχύρωση της ακτοπλοϊκής γραμμής Κύπρου-Ελλάδας.
Τέθηκαν όπως είπε διάφοροι όροι στον διαγωνισμό που σχετίζονται με τον χρόνο μετάβασης, την ποιότητα και την ηλικία των καραβιών, τις τιμές εισιτηρίων που θα προσφέρουν οι εταιρείες η οποίες αναμένεται ότι θα είναι ελκυστικές.

Υπενθύμισε ότι δεν θα επιχορηγείται το εμπορικό κομμάτι παρά μόνο το τουριστικό.

Ο Βασίλης Δημητριάδης ανέφερε ότι η ναυτιλία στην Κύπρο προσφέρει το 7% του ΑΕΠ, ενώ επί της ξηράς προσφέρει 9 χιλιάδες θέσεις εργασίας και αρκετές θέσεις εργασίας πάνω στα καράβια.
Τις θετικές εξελίξεις σε σχέση με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας χαιρέτησαν οι βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας.