Δεν καταβλήθηκε σε κανένα δικαιούχο το ΕΕΕ όπως συμβαίνει κάθε 16 του μηνός.

Ο Σταθμός μας μετά από παράπονα ακροατών επικοινώνησε για το θέμα, με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων του Υπουργείου Εργασίας.

Παρουσιάστηκε, όπως μας αναφέρθηκε, κάποιο τεχνικό πρόβλημα, το οποίο αναμένεται να επιλυθεί εντός της ημέρας.

Όπως μας ανέφεραν αρμόδιοι λειτουργοί μέχρι το απόγευμα θα έχει καταβληθεί στους δικαιούχους το ΕΕΕ.