Τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ στη Λεμεσό, τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής.

Λόγω της μη επαρκούς ένταξης ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, γιατροί να εργάζονται στις κλινικές, να είναι συμβεβλημένοι με το ΓΕΣΥ, αλλά να μην μπορούν να διενεργούν εγχειρήσεις και να προσφέρουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα.

Βουλευτές κατήγγειλαν ότι οι ασθενείς της Λεμεσού κινδυνεύουν να γίνουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αφού δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες με άλλες επαρχίες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΥ, Άθως Τσινωντίδης, δήλωσε ότι στη Λεμεσό το πρόβλημα επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο νοσηλευτήριο που δεν έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ. Αποκάλυψε ότι, μετά την απόφαση του νοσηλευτηρίου να μην ενταχθεί στο ΓΕΣΥ, ο ΟΑΥ άρχισε κύκλο επαφών με άλλους παρόχους στη Λεμεσό, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο κατά πόσο θα μπορούν να στεγάσουν γιατρούς που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες.

Ανέφερε ότι, για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, διασφαλίστηκε ότι θα έχουν τα ίδια έσοδα με το 2018, για διάστημα δύο χρόνων.

Ο κ. Τσινωντίδης ανέφερε ότι το 50% των κλινών του ΓεΣΥ παγκύπρια είναι από ιδιωτικά νοσηλευτήρια και ότι το 70% των ιδιωτικών κλινών έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ.

Αντιδρούν οι γιατροί που δεν εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ

Ο γιατρός Χάρης Αρμεύτης, μιλώντας εκ μέρους της ένωσης γιατρών που δεν έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ, ανέφερε ότι ο νόμος που ψήφισε η Βουλή, στην ουσία απαγορεύει στους γιατρούς της Πολυκλινικής Υγείας να νοσηλεύουν άτομα εντός της κλινικής.

Ο Μαρίνος Σωτηρίου, εκπρόσωπος του ΠΑΣΙΝ, ανέφερε ότι ο ΟΑΥ έδωσε κατ’ εξαίρεση άδεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο εντάχθηκε στο ΓεΣΥ, να διατηρεί πτέρυγα ως ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Αυτό, είπε, αποτελεί άνιση μεταχείριση.

Ο Άθως Τσινωντίδης δήλωσε ότι δόθηκε η ίδια μεταχείριση σε όλα τα νοσηλευτήρια, η οποία επιτρέπει υπό προϋποθέσεις σε γιατρούς που είναι ενταγμένοι στο ΓεΣΥ, να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια που δεν έχουν ενταχθεί στο Σύστημα.

Δημήτρης Στρατής