Το πράσινο φως αλλά και καθοδήγηση για το πως θα προχωρήσουν με την ένταξη τους στον ενιαίο Επαρχιακό Οργανισμό της Λεμεσού, που προβλέπουν οι νόμοι για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναμένουν, ΣΥΛ, ΣΑΛΑ και ΣΕΔΑΛ που ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουν σε ενοποίηση των υπηρεσιών τους και γεωγραφική επέκταση, όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, Σωκράτης Μεταξάς.
Ως γνωστό οι Επαρχιακοί Οργανισμοί θα διοικούνται από 16μελές Συμβούλιο, με εκπροσώπους Δήμων και κοινοτήτων, ενώ ο πρόεδρος τους, θα εκλέγεται.
Ο κ. Μεταξάς τόνισε πως οι ενοποιήσεις οργανισμών είναι σύνθετες και δύσκολες και πρέπει να γίνουν σωστά, ώστε να προκύψει το προσδοκώμενο όφελος για τους πολίτες.
Αναφορικά με την Υδατοπρομήθεια, επισήμανε πως η ένταξη των Δήμων Δυτικής και Ανατολικής Λεμεσού (με τις κοινότητες που περιλαμβάνουν) αποτελεί πρόκληση και θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η υποδομή που θα παραληφθεί και να προγραμματιστούν οι αναγκαίες επενδύσεις για την άρτια κάλυψη τους.
Να σημειωθεί πως ο Δήμος Ύψωνα δεν έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΥΛ παρά τις πολύχρονες συζητήσεις που υπήρξαν και πως στο παρελθόν πρόβαλε οικονομικές απαιτήσεις για το πράξει.