Το Υπουργείο Υγείας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοίνωσαν την έναρξη εκστρατείας για προώθηση του μητρικού θηλασμού στην Κύπρο.

Η εκστρατεία, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, στοχεύει στην ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού τόσο για τη μητέρα όσο και για το βρέφος. Υπογραμμίζεται, παράλληλα, το κατοχυρωμένο δικαίωμα της κάθε μητέρας να θηλάσει το παιδί της οπουδήποτε, σύμφωνα με τις συστάσεις τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μήνα Προώθησης Μητρικού Θηλασμού προγραμματίζεται η υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων, με έναρξη της εκστρατείας σήμερα Σάββατο, με την ανάρτηση πινακίδων εξωτερικής διαφήμισης. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις υπόλοιπες δραστηριότητες από το Υπουργείο Υγείας.