Βλάβες στα πεζοδρόμια, ρηγματώσεις σε δρόμους, βανδαλισμοί πινακίδων και έλλειψη ορατότητας λόγω εμποδίων είναι τα κύρια προβλήματα που εντόπισαν πολίτες στο οδικό δίκτυο της Κύπρου.

Συνολικά έγιναν 370 αναφορές προβλημάτων στους δρόμους μέσω του «FixCyprus», της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που εδώ και μια εβδομάδα τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Μεταφορών. 155 αναφορές καταγράφηκαν στην Λευκωσία , 100 στη Λεμεσό, 60 στη Λάρνακα, 25 στην Πάφο και 30 στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών η εφαρμογή εγκαταστάθηκε σε συνολικά σε 3 χιλιάδες κινητές συσκευές. Οι αναφορές προβλημάτων εξετάζονται και τυγχάνουν διαχείρισης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ή από άλλες υπηρεσίες αναλόγως αρμοδιότητας. Η προτεραιότητα χειρισμού των αναφορών εξαρτάται από την επικινδυνότητα της κατάστασης και από τον τύπο του προβλήματος. Για παράδειγμα, καταγγελία που αφορούσε διασκορπισμένα χαλίκια σε τμήμα κύριου οδικού άξονα στη Λεμεσό ή αίτημα αντικατάστασης φωτεινού σηματοδότη σε νησίδα στη Λευκωσία, έτυχαν άμεσου χειρισμού και επίλυσης.

Επί του παρόντος μόνο το 10% των αναφορών έχουν ολοκληρωθεί, 14% έχουν απορριφθεί, 65% έχουν προγραμματιστεί για επίλυση ενώ το υπόλοιπο 11% εκκρεμούν για να τύχουν χειρισμού.

Το 80% των συνολικών αναφορών δηλώθηκαν σε οικιστικούς δρόμους και δευτερεύοντες άξονες οδικού δικτύου γεγονός που φανερώνει ότι οι πολίτες προστρέχουν να αναφέρουν προβλήματα που εντοπίζουν στην γειτονιά τους και που πιθανόν να τους ταλαιπωρούν για καιρό. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο η εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή των Δήμων και των κοινοτήτων, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίλυση των αναφορών αυτών, καθότι το δευτερεύον δίκτυο και οικιστικοί δρόμοι εμπίπτουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην αρμοδιότητα τους.

Το Υπουργείο Μεταφορών παρακαλεί τους πολίτες όπως συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή FixCyprus καθότι ο ρόλος τους σε αυτήν είναι ο κυριότερος.