Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την εγκατάσταση νέων στάσεων και στεγάστρων Παγκύπρια και για την επιδιόρθωση υφιστάμενων που έχουν κριθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση.

Το Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών των δημόσιων μεταφορών, με απώτερο σκοπό την παροχή βελτιωμένης και αυξημένης υπηρεσίας προς τους χρήστες των δημόσιων μεταφορών.

Το Έργο αφορά στη δημιουργία 4962 νέων και αναβαθμισμένων στάσεων / στεγάστρων, σε παγκύπρια βάση. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, θα κατασκευαστούν 2015 νέες στάσεις λεωφορείων, 1688 νέα στέγαστρα και θα επιδιορθωθούν 1259 στέγαστρα.     

Τα στέγαστρα με βάση τον προγραμματισμό θα παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση, θα είναι ομοιόμορφα, εργονομικά, πράσινα και αυτόνομα.  Η πληροφόρηση για έλευση λεωφορείου θα παρέχεται οπτικά και ηχητικά για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής αντίστοιχα.

Το ύψος του επενδυτικού προγράμματος για την υλοποίηση των νέων στάσεων και στεγάστρων και βελτιωτικών εργασιών υπολογίστηκε στα 35 εκατομμύρια ευρώ. 

Συγκεκριμένα, το κόστος κατασκευής και αναβάθμισης των στάσεων / στεγάστρων έχει εκτιμηθεί στα €20 εκατομμύρια και το κόστος των βελτιωτικών εργασιών σε υποδομές και πεζοδρόμια όπου αυτά θα τοποθετηθούν, σε €15 εκατομμύρια.

Στόχος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι όπως το επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιηθεί εντός 5 ετών, δηλαδή με ετήσια δαπάνη €7 εκατομμυρίων.