Δύο νομοσχέδια που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, τα οποία αναμένεται να οδηγηθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια τον ερχόμενο Μάρτιο.

Στο πρώτο νομοσχέδιο προβλέπεται η αύξηση της ποινής φυλάκισης για δημόσιους υπαλλήλους σε σχέση με το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, από τρία χρόνια που είναι σήμερα σε επτά χρόνια.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την πλαστογραφία και την απάτη μέσω πληρωμών που γίνονται ηλεκτρονικά, καθώς, πλέον, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας απέκτησαν διασυνοριακή διάσταση, ενώ και εντός της Κύπρου όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται οι διαδικτυακές συναλλαγές.

Το νομοσχέδιο εισάγει βαριές ποινές για πληρωμές που γίνονται με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από τα μετρητά, για παράδειγμα τραπεζικές κάρτες, πληρωμές μέσω κινητών συσκευών, το ψηφιακό νόμισμα (πιο γνωστό ως Bitcoin) και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Προβλέπονται η θέσπιση κανόνων που προβλέπουν ότι πρόσωπο που προβαίνει σε χρήση πλαστού ή παραποιημένου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 7 έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 50 χιλ. ευρώ, ή και στις δύο ποινές μαζί.

Ποινικοποιούνται επίσης:
• Η κλοπή, η πλαστογραφία και παράνομη ιδιοποίηση ή προμήθεια ψηφιακών μορφών πληρωμής.
• Η παρεμπόδιση σε συστήματα πληροφοριών και η παράνομη μεταφορά χρημάτων ενός προσώπου.
• Ηθική αυτουργία, υποβοήθηση, συνέργεια στα εν λόγω αδικήματα.

Ποινές ορίζονται τόσο για φυσικά πρόσωπα αλλά και για εταιρείες.

Ορίζεται επίσης η Αστυνομία ως σημείο επαφής για ανταλλαγή πληροφοριών με της διωκτικές αρχές άλλων χωρών.

Καθιερώνεται ακόμα η στήριξη και βοήθεια για τα θύματα απάτης όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, θεσπίζονται κανόνες για τήρηση στατιστικών στοιχείων που θα διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενημέρωση του κοινού.

Δημήτρης Στρατής