Δύο νέα στεγαστικά σχέδια εξήγγειλε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την πολιτική στέγασης της Κυβέρνησης.

Παρουσιάζοντας τα σχέδια στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η οικονομική στήριξη των κατοίκων Κοινοτήτων ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και όσων θα επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτές, για απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, συντείνοντας ταυτόχρονα στην τόνωση και αναζωογόνηση αυτών των περιοχών.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, το πρώτο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, το οποίο αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές, με δαπάνη €6,5 εκατομμυρίων.

Το νέο Σχέδιο επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες Κοινότητες, καλύπτοντας πλέον 258 συνολικά Κοινότητες.
Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.

Η οικονομική βοήθεια σε μονήρη άτομα, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και €55.000, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι €15.000 στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών, όπως π.χ. τοίχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι €10.000 για άτομα με αναπηρίες.

Το δεύτερο σχέδιο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου.
Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σχέδιο, όπως ανέφερε ο Υπουργός, το οποίο στην ουσία έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης σε όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες και όλη την ύπαιθρο, που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο Σχέδιο.

Με το νέο αυτό Σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 Κοινότητες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και €20.000 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και για τα δυο στεγαστικά σχέδια, ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ακόμα ότι πέραν από αυτά τα δύο Σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί με ένα επιπλέον νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθροιστικά να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους.

Πιο συγκεκριμένα, με το Σχέδιο αυτό παραχωρείται ελάχιστο ετήσιο επίδομα €400 στους μόνιμα διαμένοντες σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλ. από αστικό κέντρο, με το επίδομα να αυξάνεται κλιμακωτά αναλόγως της απόστασης, φτάνοντας μέχρι και τα €600.

Στόχος, επεσήμανε ο Υπουργός, είναι να βοηθήσουν στην κάλυψη μέρους του κόστους μετάβασης στα αστικά κέντρα, για σκοπούς εργασίας ή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες.

Το επίδομα αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 2 Απριλίου 2021.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα αυτό προσφέρεται πρόσθετα από το επίδομα που ήδη παραχωρείται στους μόνιμα διαμένοντες κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., και το οποίο ήδη αφορά 110 κοινότητες.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι για να γίνει πράξη αυτή τη μεγαλεπήβολη προσπάθεια, και μέχρι την πλήρη μηχανογράφηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, το ΥΠΕΣ, μετά και τη σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για έκτακτη πρόσληψη 15 προσώπων μέσα από τον κατάλογο των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας, δημιουργεί Γραφείο Υποστήριξης Αιτητών. Το Γραφείο στόχο έχει να βοηθά στην ενημέρωση, στην παραλαβή, αλλά και στην προώθηση των αιτήσεων ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Υπουργός παρουσίασε σήμερα και δύο στοχευμένα σχέδια για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Το πρώτο από τα δύο Σχέδια παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ζωτικού χώρου καταστημάτων, είτε εμπορικής είτε γραφειακής χρήσης, επιτρέποντας τη μετατροπή του μεσοπατώματός τους σε κύρια χρήση, μέχρι και κατά 40 τ.μ., και το δεύτερο Σχέδιο μειώνει το τίμημα εξαγοράς των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, από 50% μέχρι και 70%, ανάλογα με την περιοχή.