Το στόχο της καθιέρωσης του λιμανιού Λεμεσού, σε βασικό κόμβο κρουαζιέρας και εμπορίου στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου επαναβεβαιώνει η DP World Limassol, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων λειτουργίας, διάστημα κατά το οποίο επένδυσε 8,7 εκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμό, υποδομές και νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διαχειριστή του τερματικού πολλαπλών χρήσεων και του επιβατικού τερματικού, από το 2017, οπότε και ανέλαβε τη διαχείριση, η DP World Limassol υποδέχθηκε πέραν των 550 κρουαζιερόπλοιων και μισό εκατομμύριο επιβάτες, ενώ διαχειρίστηκε περισσότερα από 5 χιλιάδες εμπορικά πλοία και 4 εκατομμύρια τόνους φορτίου. Παράλληλα, η εταιρεία διαχειρίστηκε τη φορτοεκφόρτωση πέραν των 160.000 οχημάτων.

Η DP World Limassol, προστίθεται μέχρι σήμερα επένδυσε περισσότερα από €8,7 εκατομμύρια σε εξοπλισμό, υποδομές και νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του λιμένα.

«Πέραν από την απόκτηση καινούριου εξοπλισμού όπως κινητούς λιμενικούς γερανούς, μηχανήματα χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων, ανυψωτικά μηχανήματα και οχήματα εσωτερικής μεταφοράς φορτίων, η εταιρεία προχώρησε επίσης σε σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των εργασιών του τερματικού, με στόχο να προσφέρει πιο αποτελεσματικές και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες και συνεργάτες της», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Ειδικότερα, υποδεικνύεται ότι η εταιρεία εγκατέστησε νέο Λογισμικό Σύστημα Τερματικού (TOS), μεταφέροντας όλες τις δραστηριότητες του τερματικού στο υπολογιστικό νέφος (cloud), ενώ εφάρμοσε αυτοματοποιημένο σύστημα προγραμματισμού βάρδιας, που της επιτρέπει να κατανέμει ίσο φόρτο εργασίας σε κάθε μέλος του προσωπικού, στη βάση των επιχειρησιακών αναγκών του τερματικού. Παράλληλα, προστίθεται, εγκατέστησε αυτόματο σύστημα ελέγχου για πρόσβαση στο τερματικό, το οποίο λειτουργεί με τη βοήθεια συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (ANPR).

Η DP World Limassol εκτιμά ότι οι αναβαθμίσεις έχουν ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα του λιμένα, επιτρέποντας τον άμεσο ελλιμενισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των σκαφών και μειώνοντας τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των εξωτερικών μεταφορέων στα 13 λεπτά.

Παράλληλα σημειώνει ότι, σε μια περίοδο όπου η Κύπρος εντατικοποιεί τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς, ο ρόλος του τερματικού ως η μοναδική εφοδιαστική βάση του τομέα έχει αναβαθμιστεί, με την εταιρεία να αποτελεί βασικό εταίρο των διεθνών εταιρειών ενέργειας που διενεργούν έρευνες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι «η DP World Limassol διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αναβίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου -Ελλάδας, μετά από 21 χρόνια» και ότι «στο πλαίσιο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, πραγματοποιήθηκαν 22 ταξίδια μετ’ επιστροφής, με σημείο αναχώρησης και άφιξης το υπερσύγχρονο Τερματικό Κρουαζιέρας που διαχειρίζεται η DP World Limassol».

Ταυτόχρονα, η εταιρεία διαβεβαιώνει πως παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να ενισχύσει την τοπική κοινωνία, στηρίζοντας κάθε χρόνο σειρά πρωτοβουλιών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Αναφέρει, εξάλλου, ότι πρόσφερε και θα συνεχίζει να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης (internships) σε φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και άλλων ιδρυμάτων, που σπουδάζουν ναυτιλιακά ή άλλα συναφή θέματα, ενώ υλοποιεί τακτικά εκστρατείες καθαρισμού παραλιών σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol Nawaf Abdulla ανέφερε ότι, τα τελευταία έξι χρόνια, η εταιρεία ανέπτυξε στενές σχέσεις συνεργασίας με την κυβέρνηση, τις ναυτιλιακές εταιρίες και τους χρήστες του λιμένα, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, «προκειμένου να στηρίξουμε την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας». «Μέσα από μια σειρά στοχευμένων επενδύσεων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας μας, βελτιώσαμε τις επιδόσεις του λιμένα, προσελκύοντας μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας και διεθνείς εταιρείες ενέργειας», πρόσθεσε.

Εξέφρασε δε την περηφάνια όλων για τις επιτυχίες, όπως είπε, της DP World Limassol και τη βεβαιότητα πως το λιμάνι θα είναι σε θέση να αναλάβει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ανέφερε ακόμη ότι, εντός του 2023, η εταιρεία σκοπεύει να πραγματοποιήσει περισσότερες επενδύσεις σε εξοπλισμό και συστήματα αυτοματισμού και πως οι προοπτικές του τερματικού είναι ιδιαίτερα ευοίωνες, καθώς αναμένεται η άφιξη πέραν των 200 κρουαζιερόπλοιων.