Δωρεάν χώρους στάθμευσης θα παραχωρεί ο Δήμος Λεμεσού για εξυπηρέτηση όσων επισκέπτονται την νέα υπαίθρια αγορά, που λειτούργησε, το περασμένο Σάββατο, στην οδό Γιώργου Θυρώτου, πίσω από την Υδατοπρομήθεια Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, θα παραχωρείται δωρεάν στάθμευση σε έξι μεγάλους χώρους, τρεις στην οδό Γεωργίου Θυρώτου, σε δυο ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στην οδό Παντελή Κατελάρη, καθώς και στο χώρο στάθμευσης του Κτηματολογίου.

Σημειώνεται ότι, κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, η οδός Γεωργίου Θυρώτου θα μονοδρομείται με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από την ανατολική πλευρά προς τη δυτική.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το ωράριο λειτουργίας της νέας υπαίθριας λαϊκής αγοράς είναι κάθε Σάββατο, από τις 6:00 μέχρι τις 14:00.