Τη δημοσίευση του καταλόγου με πάνω από 200 παρόχους που εγκρίθηκαν μέχρι στιγμής για συμμετοχή στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Από τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10 το πρωί, θα τεθεί στη διάθεση των γονέων των δικαιούχων παιδιών η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει ότι αναρτήθηκε ο κατάλογος με τους συνολικά 238 παρόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και εγκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος θα επικαιροποιηθεί εντός του Σαββατοκύριακου με την προσθήκη βρεφονηπιακών σταθμών/νηπιαγωγείων, των οποίων η εξέταση της αίτησης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2022, έχουν συμβληθεί με το Σχέδιο 106 πάροχοι στην επαρχία Λευκωσίας, 47 στη Λεμεσό, 44 στη Λάρνακα, 18 στην επαρχία Αμμοχώστου και 23 στην Πάφο.

Αναφέρεται ότι εννέα αιτήσεις από παρόχους έχουν απορριφθεί λόγω μη εφαρμογής των προνοιών του Σχεδίου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, από τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10 το πρωί, θα τεθεί στη διάθεση των γονέων των δικαιούχων παιδιών η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τις 5 Σεπτεμβρίου και χωρίς καταληκτική ημερομηνία, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ www.wbas.dmsw.gov.cy.

Αναφέρεται ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους γονείς είναι απλή και δεν απαιτείται η υποβολή οποιωνδήποτε εγγράφων. Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι οι γονείς να έχουν εγγράψει εκ των προτέρων το δικαιούχο παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό/νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο, και να γνωρίζουν τον πενταψήφιο αναγνωριστικό αριθμό της τάξης/τμήματος του παιδιού που θα τους δοθεί από τον βρεφονηπιακό σταθμό/νηπιαγωγείο, αναφέρεται.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο από τον γονέα που έχει καταστεί δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου και για την πρόσβασή του στην πλατφόρμα, θα πρέπει απαραίτητα είτε να έχει δημιουργήσει και επιβεβαιώσει ενεργό προφίλ στην κυβερνητική πύλη www.gov.cy είτε να έχει προβεί στην αντίστοιχη διαδικασία στην Πύλη ΑΡΙΑΔΝΗ.

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας, οι γονείς θα κληθούν να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία: Πενταψήφιος αναγνωριστικός αριθμός (δίνεται από τον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο), Ωράριο φοίτησης του παιδιού, Ημερομηνία εγγραφής, Ημερομηνία έναρξης φοίτησης, Τελικά μηνιαία δίδακτρα, περιλαμβανομένων όλων των σταθερών μηνιαίων χρεώσεων και αφαιρουμένων όλων των εκπτώσεων, Κινητό τηλέφωνο γονέα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση δεν μπορεί να αφορά σε περίοδο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός Σεπτεμβρίου 2022, θα δοθεί το ποσό για τον Σεπτέμβρη, κατ’ αναλογία, από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού.

Ο κατάλογος με εγκεκριμένους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο Σχέδιο είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο https://bit.ly/3Q9P9AH.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενότητα «Συνήθεις Ερωτήσεις» στην ιστοσελίδα της ΥΔΕΠ, στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3wLpo2P.

Πηγή: ΚΥΠΕ