Διευκρινήσεις για το θέμα των βιομηχανικών περιοχών, καθώς και των αναφορών και δημοσιευμάτων στον Τύπο για τη διαδικασία έγκρισης της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης για ιδιωτικό έργο ηλεκτροπαραγωγής στην Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, δίδει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στην ανακοίνωσή του, με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, διευκρινίζει ότι η έκδοση περιβαλλοντικής γνωμάτευσης για έργο ηλεκτροπαραγωγής ιδιωτικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας αποχαρακτηρισμένο υγρό καύσιμο, μετά από διαδικασία πυρόλυσης σε Βιομηχανική Περιοχή της Λεμεσού, ακολούθησε όλες τις νομικά απαραίτητες διαδικασίες και τις τεχνικά αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες πέρασαν μέσα από την επιστημονική και τεχνική βάσανο, με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων κρατικών τμημάτων, αλλά και ακαδημαϊκών.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος «η όλη διαδικασία περιβαλλοντικής γνωμάτευσης κράτησε εννέα χρόνια, καθότι ξεκίνησε από το 2013 όταν υποβλήθηκε για πρώτη φορά στο Τμήμα Περιβάλλοντος η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) μέχρι το 2021 όπου εκδόθηκε η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής».

«Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα», ενημερώνει, «είχαν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις, αξιολογήσεις, μοντέλα εκπομπών με βάση το προτεινόμενο καύσιμο και εκτιμήθηκαν τα συστήματα των εξοπλισμών διασφάλισης των αέριων εκπομπών».

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι «πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αποχαρακτηρισμού του υγρού καυσίμου που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις, η οποία διάρκεσε όσο χρειαζόταν και, όταν διασφαλίστηκε ότι οι επιπτώσεις αντιμετωπίζονται με επάρκεια, εκδόθηκε Διάταγμα από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «στη συνέχεια, εκδόθηκε η γνωμάτευση τον Μάρτιο του 2023 από την Περιβαλλοντική Αρχή».

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος «στην περίπτωση που το έργο αδειοδοτηθεί πριν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει, θα υποβληθεί εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης αίτηση για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) βάσει σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, στη διαδικασία αξιολόγησης της οποίας θα γίνει ευρεία δημόσια διαβούλευση/παρουσίαση των τελικών σχεδιαστικών παραμέτρων και περιβαλλοντικών εξοπλισμών του».

Τέλος, σημειώνει ότι η διαδικασία θα καταλήξει με τον λεπτομερή καθορισμό των συγκεκριμένων ορίων αέριων εκπομπών και συστημάτων παρακολούθησής τους, όταν εγκατασταθεί ο εξοπλισμός και γίνει έλεγχος και επιβεβαίωση πριν την έναρξη λειτουργίας του.