Διευκρινίσεις για τις πιο πρόσφατες προσθήκες ειδικοτήτων στον κατάλογο του ΓεΣΥ και συγκεκριμένα για την ένταξη των λογοπαθολόγων που έγινε στις αρχές Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Β’ φάσης του Συστήματος, δίνει με ανακοίνωση του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι λογοπαθολόγοι, με την ένταξή τους στο ΓεΣΥ, προσφέρουν υπηρεσίες τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, με τον κατάλογο δραστηριοτήτων τους να περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες.

Προστίθεται ότι στην πρώτη φάση της διαδικασίας, τη δυνατότητα για έκδοση παραπεμπτικών για τους λογοπαθολόγους του ΓεΣΥ έχουν γιατροί που ανήκουν στις ειδικότητες της γαστρεντερολογίας, γηριατρικής, ιατρικής γενετικής, νευρολογίας, παθολογίας, παιδιατρικής, παιδοψυχιατρικής, πνευμονολογίας, παθολογικής και ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, στοματογναθοπροσωποχειρουργικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας, καθώς και γιατροί με εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία, στην παιδονευρολογία και στην εντατική θεραπεία νεογνών.

Τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τους ειδικούς ιατρούς αφορούν σε 3 ή 6 συνεδρίες με δικαίωμα ανανέωσης, ανάλογα με τον μέγιστο αριθμό καθορισμένων συνεδριών που δικαιούται ο δικαιούχος, με βάση τις ανάγκες του στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται ακόμα ότι για δικαιούχους άνω των 12 ετών, ο μέγιστος αριθμός συνεδριών που δικαιούνται μέσω του ΓεΣΥ καθορίζεται στις 9, για κάθε σύμπτωμα, ενώ για παιδιά μέχρι 12 χρόνων, παρέχονται μέχρι και 18 συνεδρίες ανά σύμπτωμα.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει καταρτίσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατάλογο καταστάσεων (συμπτωμάτων) οι οποίες δύναται να λάβουν υπηρεσίες λογοθεραπείας από ειδικό επαγγελματία. Σε αυτές εντάσσονται μεταξύ άλλων η δυσαρθρία, το τραύλισμα, η αφωνία, η διαταραχή σίτισης βρεφικής και παιδικής ηλικίας κ.α.

Διευκρινίζεται στην ανακοίνωση ότι ένας λογοπαθολόγος, συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ, έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες εκτός Συστήματος, εφόσον αυτές δεν εντάσσονται σε αυτές που αποζημιώνει ο Οργανισμός, ωστόσο οφείλει να ενημερώσει τον δικαιούχο ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εκτός πλαισίου και δεν αποζημιώνονται ενώ το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που δικαιούται, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό.

Επίσης, ένας λογοπαθολόγος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξει, να παρέχει υπηρεσίες και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, παρόλα αυτά ο Οργανισμός τονίζει πως είναι σημαντικό οι θεραπείες να έχουν εύλογη συνολική χρονική διάρκεια, εντός της ίδιας ημέρας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους, προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.

Καταληκτικά ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι σχετικά με τις επισκέψεις κατ’ οίκον, η Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών που έχει συμφωνηθεί αλλά ωστόσο εάν η κατάσταση του δικαιούχου είναι τέτοια που δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να το πράξει και να αποζημιωθεί από τον Οργανισμό με βάση τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο υφιστάμενο πακέτο υπηρεσιών.