Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε διάταγμα που προνοεί ειδικές ρυθμίσεις για είσοδο στη Δημοκρατία, προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο και τα οποία εξασφαλίζουν άδεια για εργασία ως οικιακοί βοηθοί και ως εργάτες στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας από τα αρμόδια τμήματα και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο.

Με βάση το διάταγμα, ισχύουν συγκεκριμένοι όροι για την είσοδό τους.

Αναφέρεται ότι η παραχώρηση της ειδικής άδειας εισόδου, γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών,

Επίσης, οι εργοδότες θα πρέπει να προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής των πιο πάνω προσώπων, για τον υποχρεωτικό περιορισμό τους για συνολική περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους, σε τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού και το κόστος πραγματοποίησης δύο εργαστηριακών ελέγχων για τον ιό του κορωνοϊού COVID-19 (ένα τεστ με την άφιξή τους και επαναληπτικό τεστ 12 μέρες μετά την άφιξή τους).

Διευκρινίζεται ότι νοείται πως το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος το οποίο προκαταβάλλουν οι εργοδότες, καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Το διάταγμα προνοεί επίσης ότι οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού, καλύπτουν προσωπικά το κόστος μεταφοράς τους στα εν λόγω τουριστικά καταλύματα.

Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ