Η διαφωνία αναφορικά με την εκμετάλλευση του βιοαερίου, που ενδεχομένως να μπορεί να παραχθεί μετά την αποκατάσταση του πρώην σκυβαλότοπου στο Βατί, επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη συζήτηση στην τελευταία συνεδρία του Επαρχιακού Συμβουλίου Διαχείρισης Απορριμμάτων για την αποκατάσταση του σκυβαλότοπου.

Κατά τη συζήτηση, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, επανέφερε τη θέση του Δήμου ότι έχει δικαίωμα στην αξιοποίηση του βιοαερίου, λόγω του ότι για πολλά χρόνια ο Δήμος επωμιζόταν τη διαχείριση του σκυβαλότοπου, με ό,τι συνεπαγόταν αυτό.

Διαφωνία με τη θέση αυτή εξέφρασε ο Δήμαρχος Ύψωνα, Παντελής Γεωργίου, τονίζοντας ότι ο Ύψωνας διεκδικεί μερίδιο από το όφελος, δεδομένου ότι κατά 90% ο σκυβαλότοπος βρίσκεται εντός των ορίων του.

Μερίδιο από τα οφέλη που, ενδεχομένως, να προκύψουν, διεκδικούν όμως και οι κοινότητες που γειτνιάζουν με τον σκυβαλότοπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 23/5/2014, οι αρμοδιότητα διαχείρισης των σκυβαλοτόπων στον Κοτσιάτη και το Βατί, μεταβιβάστηκε από τους Δήμους Λευκωσίας και Λεμεσού στα επαρχιακά Συμβούλια Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Περαιτέρω, το ότι τη διαχείριση θα πρέπει να έχει το Συμβούλιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, φαίνεται να προκύπτει και από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε στο σταθμό μας πως η συζήτηση αυτή είναι πρόωρη, αφού προέχει η αποκατάσταση του πρώην σκυβαλότοπου που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 4 χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει μία περίοδος δοκιμαστικών ελέγχων, για να διαφανεί κατά πόσο το βιοαέριο είναι αξιοποιήσιμο.

Από πλευράς του τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στο οποίο ανατέθηκε η αποκατάσταση, εκτιμάται πως θα μπορέσουν να προκηρυχθούν προσφορές για το έργο, το 1ο εξάμηνο του 2021.