Από τις επαφές που έχουν τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά και από δικές του προσωπικές επαφές σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο με τον Πρέσβη της Κίνας «διαφαίνεται κάποιο φως στον ορίζοντα» όσον αφορά το τερματικό στο Βασιλικό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Σημείωσε ότι πρόκειται για μια σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλλομένων μερών και τα συμβαλλόμενα μέρα είναι από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας η ΕΤΥΦΑ και από πλευράς του εργολάβου η κοινοπραξία CMC, της οποίας ηγείται η κινέζικη εταιρεία CPP.

«Εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακριβώς αυτό τον διάλογο ο οποίος γίνεται σε τεχνοκρατικό επίπεδο μεταξύ των δύο εταιρειών και βρισκόμαστε σε μια κατεύθυνση η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει το τερματικό του Βασιλικού διότι το χρειάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν έχει τεθεί οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα ο κ. Παπαναστασίου είπε έχει τεθεί από την κυβερνηση ένα εσωτερικό χρονοδιάγραμμα ότι εντός Ιουνίου θα πρέπει να παρθεί μια απόφαση. «Φυσικά αυτά τα χρονοδιαγράμματα εξαρτώνται πολύ και από την άλλη πλευρά» συμπληρωσε.