Δεν εξέδωσε προσωρινό διάταγμα αναστολής της ανάθεσης ανέγερσης αντλιοστασίου λυμάτων στην περιοχή Ζακακίου από το ΣΑΛΑ η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, γεγονός που ανοίγει το δρόμο να υπογραφούν τα συμβόλαια για την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η σχετική απόφαση λήφθηκε σήμερα από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, και στο ΣΑΛΑ ευελπιστούν ότι το έργο θα μπορέσει να εκτελεστεί άμεσα και να μην προκαλέσει προβλήματα στα μεγάλα έργα αποχέτευσης της δυτικής περιοχής της Λεμεσού.

Ο Διαγωνισμός για την κατασκευή νέου αντλιοστασίου δίπλα από το λιμάνι της Λεμεσού, μαζί με αγωγούς πίεσης για εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα συνδεθούν στο σύστημα, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, είχε προκηρυχθεί το 2016.

Το αντλιοστάσιο θεωρείται απαραίτητο για τη σύνδεση του υπό ανέγερση Καζίνο θέρετρου με το αποχετευτικό, αφού σ’ αυτό θα διοχετεύονται τα λύματα από το Καζίνο για να προωθούνται στον υπό ανέγερση βιολογικό σταθμό της δυτικής Λεμεσού, καθώς και για τη σύνδεση της περιοχής Ζακακίου με το δίκτυο του ΣΑΛΑ.