Έκθεση καταπέλτη για το Κυπριακό κοινοβούλιο δημοσιεύει σήμερα η επιτροπή GRECO της ομάδας κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς.

Η επιτροπή επικαλείται «σοβαρούς ισχυρισμούς για αδικαιολόγητη επιρροή τρίτων μερών σε ορισμένους Βουλευτές», αναφορά που παραπέμπει τους πρόσφατες αποκαλύψεις γύρω από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα με πολιτογραφήσεις.

Από τις 16 συστάσεις της Greco που διατυπώθηκαν το 2016, 7 έχουν εφαρμοστεί πλήρως, 6 έχουν υλοποιηθεί μερικώς και 3 παραμένουν ανεφάρμοστες.

Η Greco μέσα από την έκθεση της τονίζει ότι η δήλωση των περιουσιακών στοιχείων των Βουλευτών θα πρέπει να είναι πιο περιεκτική, ενώ ο έλεγχος αυτών των δηλώσεων πρέπει να ενισχυθεί. Τονίζεται επίσης η ανάγκη υιοθέτησης ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κυπριακού Κοινοβουλίου, με σκοπό την πρόληψη διαφόρων μορφών διαφθοράς, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας.

Παράλληλα, τονίζεται η αντιμετώπιση φαινόμενων, όπως η σύγκρουση συμφέροντος και οι επαφές βουλευτών με τους λεγόμενες ομάδες άσκησης πίεσης ή αλλιώς λομπίστες.

Δεν έχει εφαρμοστεί ή έχει εφαρμοστεί μερικώς η δήλωση δώρων που λαμβάνουν βουλευτές καθώς και η εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά της διαφθοράς.

Η πλήρης εφαρμογή όλων αυτών των συστάσεων έχει γίνει «ακόμη πιο επείγουσα» λόγω των πρόσφατων αποκαλύψεων σε σχέση με το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, σημειώνεται στην έκθεση.

Αν και έχουν γίνει κινήσεις προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και της αποσαφήνισης των εσόδων και των επιδομάτων που λαμβάνουν οι Βουλευτές, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει ολοκληρωθεί, αναφέρει η GRECO.

Όσον αφορά τους δικαστές, η έκθεση της επιτροπής χαιρετίζει την πρόοδο από την προηγούμενη έκθεση συμμόρφωσης, καθώς ο κώδικας δεοντολογίας για δικαστές έχει καταστεί δεσμευτικός έναντι όλων των δικαστών, δίνοντας τη δυνατότητα πειθαρχικής διαδικασίας σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση.