Δεν έχει λάβει απάντηση η Ομάδα Πολιτών «Ο κήπος εν δικός μας» στην επιστολή που απέστειλε την Δευτέρα, με την οποία ζητείται η συζήτηση του θέματος των εργασιών στον Δημόσιο Κήπο στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού.

Στην επιστολή που εστάλη στο Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συζητηθούν πολλά σοβαρά ζητήματα, που προκύπτουν από τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία παιδότοπου στον Δημόσιο Κήπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας μέχρι στιγμής το θέμα δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη στην οποία το κύριο θέμα είναι και πάλι ο προϋπολογισμός του Δήμου και το κατά πόσο θα συζητηθεί τελικά επαφίεται στον δήμαρχο Νίκο Νικολαϊδη.

Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο Κανάλι 6 ότι στο συμβούλιο αναπτύχθηκε προβληματισμός κατά πόσο θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα δεδομένου ότι εκκρεμεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού δικαστηρίου για τις εργασίες στον κήπο.