Κατώτερα των φιλοδοξιών, χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή» το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΑ) σε έκθεση που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Όπως τονίζεται, αν και η ΕΕ παρείχε συνολική χρηματοδότηση ύψους 729 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η πρωτοβουλία δεν εστίασε αρκετά στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων πολιτών.

«Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εστιάσει σε όσους πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και να ενσωματώσει τα αντληθέντα διδάγματα τόσο σε μελλοντικές δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή όσο και σε μελλοντικές πρωτοβουλίες για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας» δήλωσε συγκεκριμένα ο Hannu Takkula, μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι ελεγκτές εντόπισαν ελάχιστα στοιχεία, τα οποία να δείχνουν πως η πρωτοβουλία ενίσχυσε την ανθεκτικότητα των χωρών έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Όπως επισημαίνουν οι ελεγκτές, η προσέγγιση που υιοθετήθηκε βασίστηκε σε δύο πυλώνες: Από τη μια στην προαγωγή του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσεων και από την άλλη στην παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για μέτρα προσαρμογής, μετριασμού και μείωσης του κινδύνου καταστροφών.

Ωστόσο οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας δεν καταγράφηκε κατά πόσο υπήρξε βελτίωση στην κατάσταση των δικαιούχων, ούτε υπήρξε επαρκής εστίαση στις ανάγκες όσων πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ως παράδειγμα περιπτώσεων όπου η βοήθεια δεν ωφελούσε τους ευάλωτους αποδέκτες για τους οποίους προοριζόταν, οι ελεγκτές παραθέτουν στην έκθεση το γεγονός πως λίγες δράσεις περιλάμβαναν δραστηριότητες ειδικά στοχευμένες στις ανάγκες των γυναικών, καθώς και πως άλλες δραστηριότητες δεν ήταν οικονομικά προσιτές για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Επίσης, προστίθεται, κάποιες πιλοτικές δράσεις που σημείωσαν επιτυχία θα μπορούσαν να είχαν κλιμακωθεί ώστε περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από αυτές.

Ακόμα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση, από τη δημιουργία της η Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή δεν προσέλκυσε την αναμενόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση από χώρες της ΕΕ και από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο παρά το σημαντικό αυτό χρηματοδοτικό κενό, η Επιτροπή δεν αναθεώρησε τους αρχικούς φιλόδοξους στόχους της. Ακόμα, κατά τη δεύτερη φάση (Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή +, 2014 – 2020), η Επιτροπή διέθεσε τα κονδύλια βάσει κριτηρίων που είχαν ως αποτέλεσμα οι πλέον ευάλωτες χώρες να λάβουν αναλογικά μικρότερη στήριξη.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν επίσης πως αν το κόστος είχε αναλυθεί πιο λεπτομερώς θα είχαν εξοικονομηθεί πόροι, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός πως τα έξοδα διαχείρισης των δράσεων διέφεραν σημαντικά και ήταν ιδιαίτερα υψηλά στην περιοχή του Ειρηνικού.

Προστίθεται τέλος πως υπήρξε ελλιπής προβολή και ενημέρωση για την πρωτοβουλία, η οποία στήριξε πάνω από 80 χώρες αλλά  δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή στις αναπτυσσόμενες χώρες ούτε και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέρει γιατί οι χρηματοδοτούμενες δράσεις ήταν αδύνατο να ξεχωρίσουν από άλλες δράσεις της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες που στόχευαν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ