Αύξηση κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2023 τα συνολικά νέα δάνεια και έφτασαν στα €922,5 εκ., σε σύγκριση με €527,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ).

Ωστόσο, τα περισσότερα από τα νέα δάνεια αφορούσαν  επαναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων.

Οι νέες συμβάσεις τον Μάρτιο ανήλθαν στα €284,6 εκατ. και τα δάνεια που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης στα €637,9 εκατ.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €30,7 εκ., σε σύγκριση με €16,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα καθαρά νέα δάνεια ήταν €21,3 εκατ. και τα δάνεια για τα οποία έγινε επαναδιαπραγμάτευση €9,4 εκατ.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €199,5 εκ., σε σύγκριση με €85,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα καθαρά νέα δάνεια ήταν €90,6 εκατ. και τα δάνεια για τα οποία έγινε επαναδιαπραγμάτευση €109 εκατ.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν αύξηση στα €109,0 εκ., σε σύγκριση με €44,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα καθαρά νέα δάνεια ήταν €51,7 εκατ. και τα δάνεια για τα οποία έγινε επαναδιαπραγμάτευση €57,3 εκατ.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €571,2 εκ., σε σύγκριση με €374,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα καθαρά νέα δάνεια ήταν €115,6 εκατ. και τα δάνεια για τα οποία έγινε επαναδιαπραγμάτευση €455,5 εκατ.

Τα λοιπά νέα δάνεια ανήλθαν σε €12,1 εκατ. από τα οποία €5,4 καθαρά νέα δάνεια και €6,7 δάνεια για τα οποία έγινα επαναδιαπραγμάτευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ