Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών για αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στον Κοτσιάτη.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ενώ η όλη διαδικασία αποκατάστασης του χώρου ξεκίνησε αμέσως μετά το οριστικό κλείσιμό του.

Ο χώρος που για περίπου 40 χρόνια ήταν σημείο ανεξέλεγκτης ταφής αποβλήτων στην επαρχία Λευκωσίας, είχε κλείσει πριν από το τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο του 2019 και η Κύπρος έχει την υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον αποκαταστήσει και να τον επαναφέρει στην προτέρα του κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Κοτσιάτη μαζί με το Βατί στη Λεμεσό συνέβαλαν στην καταδικαστική για την Κύπρο απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Ιουλίου 2013.

Σε σημερινές του δηλώσεις κατά την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας CYFIELD CONSTRACTION ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του έργου αποκατάστασης του Κοτσιάτη ανέρχεται στα 12,8 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία το 85% προέχεται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 15% από κρατικά κονδύλια.

Η υλοποίηση του έργου θα αρχίσει όπως είπε, πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας διακυβέρνησης και έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 24 μήνες. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Γεωργίας υπάρχει η προοπτική εάν κάποιες μετρήσεις επιβεβαιώσουν την ύπαρξη διαθέσιμου βιοαερίου από την περιοχή που θα αποκατασταθεί, να αξιοποιηθεί με ένα επιπρόσθετο έργο διάρκειας άλλων 18 μηνών.

Σημειώνεται ότι το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι αρκετά . Εκτιμάται ότι η αποκατάσταση του χώρου θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Αναμένεται επίσης ότι θα προκύψει πλήρης εξάλειψη οχληρών οσμών και απομάκρυνση εστιών μετάδοσης ιών και μικροβίων. Θα υπάρξει επίσης εξομάλυνση της μορφολογίας του εδάφους, λόγω του περιορισμού των πιθανών καθιζήσεων.