Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2020, και την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι αρχίζει από αύριο, 24 Απριλίου 2020, τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος 800 ατόμων στον γενικό πληθυσμό της Κύπρου.

Στόχος του ελέγχου είναι να γίνει εκτίμηση του ποσοστού των ατόμων σε ολόκληρη την Κύπρο με ενεργό λοίμωξη, αλλά και τη σύγκριση του ποσοστού της ενεργού λοίμωξης μεταξύ ηλικιακών ομάδων και περιοχών.

Η στρωματοποίηση έγινε ανά Επαρχία και ηλικιακή ομάδα και έχει ήδη αρχίσει η ενημέρωση των εθελοντών που θα συμμετάσχουν στον δειγματοληπτικό έλεγχο. Με τη συναίνεση από μέρους τους για συμμετοχή στη διαδικασία, θα οριστούν ραντεβού για τη δειγματοληψία στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διαδικασία, θα τηρηθεί αυστηρά η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των εθελοντών που θα συμμετάσχουν στη δειγματοληψία, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος και η επεξεργασία των δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Απριλίου. Τα ευρήματα από τη δειγματοληψία θα συμβάλουν στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρτογραφήσει την πορεία του ιού στη χώρα μας.