Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2024.

Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, συμβάλλοντας στην επιβίωσή τους, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυσής τους.

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 14/07/2024 μέχρι 27/09/2024.

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid.

 Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2024 ανέρχεται στις 900.000 ευρώ.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν συμβληθεί με το ταξιδιωτικό γραφείο ORTHODOXOU TRAVEL για την υλοποίηση του Σχεδίου, με βάση τη Νομοθεσία περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 14/6/2024 δεόντως συμπληρωμένες και υπογραμμένες,

► στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

► Link ιστοσελίδας: https://orthodoxoutravel.com/sxedio-adiwn

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 24841061

Η φυσική παρουσία στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης. Το Σχέδιο εφαρμόζεται μέχρι την εξάντληση του σχετικού διαθέσιμου ποσού.

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο