Απόφαση με την οποία απορρίπτει αγωγή για την απομείωση καταθέσεων των εναγόντων στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα το 2013, εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας οι ενάγοντες προσέβαλαν τη συνταγματικότητα των μέτρων εξυγίανσης που λήφθηκαν από το Κράτος, δυνάμει του «περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013».

Χαρακτηριστικά, το Δικαστήριο αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο κείμενο της πολυσέλιδης απόφασής του:

«Κατά συνέπεια, εάν και εφόσον τα συγκεκριμένα μέτρα εξυγίανσης που λήφθηκαν σε σχέση με την Λαϊκή Τράπεζα δεν ελαμβάνοντο, αυτή θα ετίθετο σε εκκαθάριση και οι καταθέτες της θα βρίσκοντο σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν που βρέθηκαν με τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης. Ειδικότερα για τους λόγους που επεξηγήθηκαν, οι ασφαλισμένοι καταθέτες δεν θα μπορούσαν να αποζημιωθούν, και περαιτέρω θα δημιουργείτο κοινωνική αναταραχή, οικονομική αποσταθεροποίηση και χρηματοοικονομική αστάθεια, άτακτη χρεοκοπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τελικά της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Το Δικαστήριο απέρριψε όλες τις αξιώσεις των Εναγόντων και επιδίκασε έξοδα προς όφελος των εναγόμενων. Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Πηνελόπη Χαραλάμπους.