Αποκαταστάθηκε γύρω στις 4 χθες το απόγευμα η σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ανακυκλωμένου νερού στην Παρεκκλησιά, που προκλήθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ μέχρι το βράδυ αναμενόταν να γεμίσει το σύστημα με νερό από το Τμήμα Υδάτων και να αρχίσουν να ικανοποιούνται οι αρδευτικές ανάγκες.

Όπως αναφέρθηκε στο Κανάλι 6 από το Τμήμα Υδάτων, η εργασία της αποκατάστασης ήταν εξαιρετικά δύσκολη και μετά την αποκάλυψη και εντοπισμό των λοιπών σημαντικών υπηρεσιών, διαφάνηκε ότι προκλήθηκε σε αυτές η μικρότερη δυνατή ζημιά.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος που υποχώρησε, με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή η υπόγεια διάβαση του δρόμου που ενώνει τη λεωφόρο Αμαθούντος με την Παρεκκλησιά, θα γίνει από το ΣΑΛΑ που διαθέτει συνεργείο ασφαλτόστρωσης στην περιοχή, με την επίβλεψη των Δημοσίων Έργων, και η εργασία αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα.

Ανακοίνωση του Τμήματος Υδάτων ανέφερε ότι η βλάβη προκλήθηκε από εργασίες εργολάβου άλλης Υπηρεσίας Κοινής Ωφελείας, ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.