Την αποφασιστικότητά τους να εξασφαλίσουν «αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ», επισημαίνουν στα συμπεράσματά τους για τη μεταναστευτική πολιτική οι ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ καλούν την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει με ευρωπαϊκά κονδύλια, υποδομές προστασίας των συνόρων.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει μέτρα από τα κράτη μέλη που συμβάλλουν άμεσα στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, όπως τα πιλοτικά έργα διαχείρισης των συνόρων, καθώς και στην ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων σε βασικές χώρες σε οδούς διέλευσης προς την ΕΕ.

Καλεί επίσης την Επιτροπή να «κινητοποιήσει άμεσα σημαντικά κονδύλια και μέσα της ΕΕ για την υποστήριξη των κρατών μελών στην ενίσχυση των δυνατοτήτων και των υποδομών προστασίας των συνόρων, των μέσων επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της εναέριας επιτήρησης, και του εξοπλισμού.»

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει γρήγορα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι «αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανθρώπινων ζωών, και υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά στις δραστηριότητες Έρευνας και Διάσωσης και, στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει την επανέναρξη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Επαφής για Έρευνα και Διάσωση.

Ειδική αναφορά γίνεται στην καταπολέμηση της εργαλειοποίησης, της παράνομης διακίνησης και του λαθρεμπορίου. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται για μόχλευση ή ως μέρος υβριδικών αποσταθεροποιητικών ενεργειών», αναφέρεται στα συμπεράσματα. Επίσης, οι ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να προχωρήσουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μέτρων κατά των μεταφορέων που εμπλέκονται ή διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων ή τη λαθραία διακίνηση μεταναστών.

Στο μεταξύ την υπογραφή συμφωνίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για στήριξη με 13 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση και αναβάθμιση του Κέντρου Πουρνάρα, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, ο οποίος βρέθηκε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιθώριο της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η βοήθεια αυτή σύμφωνα με τον Νίκο Νουρή είναι κάτι το οποίο επιζητούσαμε και θα βοηθήσει εξαιρετικά.

Το έργο σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών θα ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών – δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο του 2023, κάτι το οποίο όπως επεσήμανε θα βοηθήσει την Υπηρεσία Ασύλου.

Στο πλαίσιο των εργασιών που θα γίνουν στο Πουρνάρα θα γίνει ενίσχυση της περίφραξης ενώ θα βελτιωθούν και οι συνθήκες διαμονής των διαμενόντων.