Η Κύπρος μπορεί να επιτύχει τους στόχους της για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποφυγή των ρύπων που συντείνουν στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030, ώστε να αποφύγει την αγορά δικαιωμάτων ρύπων, που ουσιαστικά αποτελεί πρόστιμο από πλευράς ΕΕ, δήλωσε στο Κανάλι 6 ο υπουργός Γεωργίας.

Ο Κώστας Καδής, υπό την ιδιότητα του Συντονιστή ετοιμασίας του εθνικού σχεδίου για το κλίμα και την ενέργεια, εξέφρασε αυτή την πεποίθηση με βάση τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί κι έχουν προϋπολογιστεί, ενώ ανήγγειλε πως βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την υπογραφή για τη δημιουργία του καινοτόμου ηλιοθερμικού πάρκου των 50 μεγαβάτ στην Άλασσα, που θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατευθύνει την ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση του κορωνοϊού στην πράσινη οικονομία και πως αντιστοιχούν στην Κύπρο σημαντικοί πόροι, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν δεόντως «για να κινηθούμε σε πιο αειφόρες πρακτικές με μεγάλη αποφασιστικότητα, προκειμένου από ουραγοί να γίνουμε πρωτοπόροι, στα θέματα αυτά».

Χάρης Παναγιώτου