Την απόρριψη, στο σύνολό της, της προσφυγής της εταιρίας Papouis Dairies και άλλων εταιρειών κατά της καταχώρησης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης αποφάσισε το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη.

Όπως υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2021 την καταχώρηση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) /«Hellim» ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).

Σε προσφυγή τους, η κυπριακή εταιρεία Papouis Dairies Ltd, καθώς και άλλοι προσφεύγοντες (T-361/21), ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ να ακυρώσει τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής. Με τη σημερινή απόφασή, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή στο σύνολό της.

Στην απόφασή του το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, όταν εξετάζει αν η καταχώριση μιας ονομασίας ως ΠΟΠ πληροί τις προϋποθέσεις του δικαίου της Ένωσης, δεν υποχρεούται να ελέγχει αν η περιγραφόμενη στην αίτηση καταχώρισης μέθοδος παραγωγής του προϊόντος είναι σύμφωνη με προϋπάρχον εθνικό πρότυπο για την παραγωγή του.

Όπως όμως σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση η αίτηση καταχώρισης για το χαλλούμι δεν συγκρούεται με το επίμαχο εν προκειμένω εθνικό πρότυπο παραγωγής.

Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, το εν λόγω πρότυπο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος, ή του μείγματός τους, στο τυρί αυτό να υπερβαίνει την αναλογία του αγελαδινού γάλακτος.

Το ΓΔΕΕ απορρίπτει επίσης το επιχείρημα που θέλει την Επιτροπή να έχει παραλείψει να διαπιστώσει την ύπαρξη πρόδηλων σφαλμάτων στην περιγραφή του δεσμού μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του επίμαχου προϊόντος και του γεωγραφικού περιβάλλοντος προέλευσής του.

Ακόμα, το ΓΔΕΕ απέρριψε το επιχείρημα ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε προσήκουσα ανάλυση όσον αφορά την αγορά παραγωγής χαλλουμιού και την κατάσταση των επιχειρήσεων που εμπορεύονται το συγκεκριμένο προϊόν.

Τέλος, το ΓΔΕΕ επισημαίνει ότι, αν και η Επιτροπή οφείλει να προσδιορίσει τις συνέπειες της ακύρωσης από εθνικό δικαστήριο πράξης που εξέδωσαν οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο του εθνικού σταδίου της διαδικασίας καταχώρησης, η ακύρωση αυτή δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη ακυρότητα της πράξης καταχώρισης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.